Λειτουργία των καταστημάτων στην Γορτυνία

Λειτουργία των καταστημάτων στην Γορτυνία

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Γορτυνίας  για την σωστή λειτουργία μουσικής των καταστημάτων, όρισε το ωράριο λειτουργίας  της μουσικής.

Σε κλειστούς χώρους έως τις 03:00 π.μ. και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους έως τις 02:00 π. μ.

Βεβαίως η ένταση της μουσικής θα πρέπει να είναι κατά τις διατάξεις της Αστυνομικής διάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β')

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31-12-2018.

Προσθήκη νέου σχολίου